BRF Kastanjen Karlberg | INFO / BOENDE
21735
page,page-id-21735,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
INFORMATION & ORDNINGSREGLER

RENOVERINGAR

Efter ett antal allvarliga incidenter i samband med renovering i fastigheten har styrelsen beslutat att förtydliga reglerna kring renoveringar för att minska risken för allvarliga skador på vår fastighet samt påverkan för grannarna. Vid felaktiga renoveringsarbeten löper föreningen stor risk att få stå för skador orsakade av inhyrda entreprenörer. Allt arbete skall utföras hantverksmässigt.

 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation, gas, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Innan du börjar renovering ska följande information vara styrelsen tillhanda:

 • Entreprenör, kontaktuppgifter och kunskap av liknande projekt.
 • Finns ansvars – och entreprenadförsäkringar?
 • Kommer för projektet kunnig personal vara närvarande när det behövs (också för att hantera incidenter, skador, mm)?
 • Plan för genomförande av störande arbete (t ex bilning, tyngre borrning)

 

Lämna alltid i god tid information om vattenavstängning då detta berör samtliga boende i huset och även förskolan.

 

Ljudligt arbete får ej utföras innan klockan 8.00 eller efter klockan 18.00. Inte heller på lördagar eller söndagar. Ljudliga arbeten ska stämmas av med förskolan.

 

Byggmaterial får ej förvaras i gemensamma utrymmen som entré, våningsplan, garage eller gård. Byggsopor får inte heller ställas i gamla grovsoprummet.

 

Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning pga. renoveringar

 

Det är ej tillåtet att parkera utanför entrén. I undantagsfall kan styrelsen godkänna tillfällig parkering på gården. Lasta/lossa är tillåtet.

 

Det är ej tillåtet att montera markiser på balkongen eller borra hål i husets fasad utan i förtid godkännande från styrelsen.

 

Vi hoppas på förståelse för dessa förtydliganden. De syftar till att förbättra boendemiljön, och öka värdet på vår gemensamma egendom – fastigheten.

SORTERA SOPOR RÄTT

 • Hushållssopor slängs i sopnedkasten på varje våningsplan. Tänk på att ej slänga föremål i sopnedkasten som kan fastna eller orsaka stopp i soprummet t ex pizzakartonger.
 • I gamla grovsoprummet (i garaget) finns behållare för matavfall, även påsar för matavfallet finns där.
 • Tidningar, kartonger, glas och plast sorteras på återvinningsstationen på Karlbergsvägen.
 • Farligt avfall som exempelvis målarfärg, färgburkar, lösningsmedel, lim, kemikalier, rengöringsmedel lämnas in på återvinningsstation.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Bastun i källarplan

 • Bokningslista hänger på dörren.
 • Bokning max 2 timmar i sträck.
 • Ordningsregler finns uppsatta på dörren i bastun.

Tvättstugan på entréplan.

 • Bokningslista hänger på anslagstavlan.
 • Om man ej börjat tvätta inom 30 minuter får annan ta över tvättiden.
 • Förbjudet att färga kläder i tvättmaskinerna.
 • Städa tvättstugan efter användning.
 • Ta bort ludd från vattenrännan bakom tvättmaskinerna.

Terrassen på innergården

 • Bokningslista för terrassen hänger på anslagstavlan i tvättstugan.
 • Bord, stolar och grillar finns att låna. Om det inte står framme kan det stå i föreningens vita förrådsbod nedanför terrassen.
 • Städa av grillen efter användning.
 • Lämna ej dynor framme eftersom de blir blöta och smutsiga.

Cykelrum finns i garaget och i källaren i A-uppgången

 • Rensa gärna bort cyklar som du ej längre använder eftersom det är trångt i förråden.
 • Det är ej tillåtet att förvara mopeder eller dylikt i cykelrummen.

Barnvagnsförråd finns i A-uppgången på entréplan.

 • Rensa gärna bort barnvagnar du ej längre använder eftersom det är trångt i förråden.
 • Blockera ej platsen som är avsedd för elrullstol precis vid dörren.

Trapphuset

 • Det är strikt förbjudet att förvara lösa föremål på våningsplanen samt i källargångar och allmänna utrymmen.

FELANMÄLAN

 • Felanmälan sker endast skriftligt till föreningens email-adress: brfkastanjenkarlberg@gmail.com alt till: Brf Kastanjen Karlberg B-uppgången 7 tr.
 • Klagomål och önskemål tas inte emot per telefon.

BREDBAND / FIBERANSLUTNING

Fiber finns i huset. Samtliga lägenheter har en dosa i hallen som man kan koppla en router till för att få bredband via AllTele. Vill man ha en router med bredband via Fiber på en annan plats i lägenheten kan man kontakta Alltele på Telefon: 0910-798000 eller www.alltele.se

 

Föreningen har även avtal med ComHem.

NYCKELHANTERING

Kontakta styrelsen avseende frågor som rör garage- och portnycklar.

TRÄDGÅRDSGRUPPEN

För frågor gällande utomhusmiljö så finns i fastigheten en utsedd trädgårdsgrupp vars uppgift är att säkerställa så vår innergård och framsida har ett trevligt och representativt utseende. Är du intresserad av att ingå i gruppen kontakta styrelsen.

NAMNSKYLTAR TILL YTTERDÖRRAR

Beställs av styrelsen.

EKONOMISK FÖRVALTNING

SBC sköter pantnotering och lägenhetsregister åt föreningen.

TEKNISK FÖRVALTNING

Fastighetshjälpen ronderar fastigheten en gång i veckan. Upptäcker ni som boende felaktigheter på fastigheten eller i våra gemensamma utrymmen som inte är av akut karaktär ber vi er att i första hand kontakta styrelsen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

All andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen.

INFORMATION OM PANT

Skickas till BRF Kastanjen Karlberg men sköts av SBC.

SBA (SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE)

 • Policy för brandskydd LÄNKA
 • Grillning på balkonger är ej tillåtet

OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKOTROLL)

Obligatorisk ventilationskontroll sker vart 3:e år.