BRF Kastanjen Karlberg | Nyheter
21908
blog,paged,paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Glöggfest på gården 1 december

Boka lördag den 1 december för föreningens traditionsenliga första adventsglögg för alla boende i huset. Välkomna från kl 14.30 till terrassen på innergården.

Protokoll vid årsmöte 2012

Säkerhet

Hej allihopa!

Protokollet fört vid brf:s årsmöte 2012 finns tillgängligt att ladda ner under sidan OM samt en kopia finns uppsatt på tvättstugans anslagstavla.

 


Gårdfesten en riktig succé

Gårdfesten lördag 23 oktober blev en succé. Vädret var kanonfint för att vara i slutet av oktober. Nya trädäcket med belysning är verkligen lyckat, och med extra ljuseffekter för kvällen och musikanläggning så blev det toppen. Vi hade planerat mat o dryck för c:a 40 personer. Med barn inräknade blev vi ungefär 50 personer (!) som åt, drack och hade trevligt tillsammans hela eftermiddagen tills det blev mörkt och kallt. Grillarna gick verkligen varma i dubbel bemärkelse. Några hade gäster med sig, någon bidrog med extra tilltugg. Alla trivdes och det var jättetrevligt att träffa alla nyinflyttade grannar. I lusthuset trängde vi ihop oss några tappra festprissar som inte ville gå hem när det blev mörkt. Den nyinstallerade infravärmen fungerade perfekt i fyra (!) minuter. Det visade sig att timern var felinställd. Det skulle naturligvis vara 4 timmar. Vi kontaktade elektriker Ted som gjort installationen, och vips så var han på plats och ställde om timern. Det kan man kalla sevice.

Det är bara att se fram mot nya gårdsfester. Närmast i tur står glögg och pepparkakor i samband med att vi reser julgranen i början av december.l

Styrelsen

GÅRDSFEST!!

Gårdfest
GÅRDSFEST!!

Alla boende hälsas välkomna till gårdsfest lördag 23 oktober kl 15.00,

då vi ska inviga vår fina gård och terrassen som är avsedd för oss boende.

Till dess ska nyinköpta utemöbler vara

på plats, belysning mm.

Föreningen bjuder på grillmat och dryck.

Vi hoppas på fint väder!

Välkommen!
Brf Kastanjen Karlberg

Detta har hänt den senaste tiden på Kastanjen Karlberg

Nytt hyresavtal påskrivet med Stadsdelsförvaltningen

Vi har nu äntligen ett nytt hyresavtal för förskolan! Detta är resultatet av många och långa möten och diskussioner med Stadsdelsförvaltningen. Styrelsen har också lagt ner många timmar på att ta fram det nya avtalet. Både vår hyresgäst och vi i styrelsen är nöjda med det nya avtalet, både utformning, hyresnivå och hyrestid. Avtalet löper på 10 år från den första oktober i år.  Vi har avslutat det gamla avtalet tre år i förtid, och även lyckats få till en hyreshöjning  i förtid.. Detta ger oss en väsentlig förbättring i föreningens basekonomi (mycket bra mtp kommande eventuella räntehöjningar på lånemarknaden). Vi behåller en kontinuerlig och skötsam hyresgäst som bara utnyttjar lokalerna mitt på dagen på vardagar.

Ommålningen av fasaden och taket

Det mesta i detta projekt är gjort. Leverantören har gjort det mesta av vad de ska i tid och allt inom budget. Följande aktiviteter återstår: tätning av fönster och målning av balkongräcken på gårdssidan (planeras att göras under hösten – mer info kommer om exakt tidpunkt). Vår fastighet är nu (efter att underhållet har varit eftersatt) i gott skick för åtskilliga år framöver.

Den nya innergården

Arbetet är klart! Nu slipper vi arbeten på kvällar och helger … På gården finns dels ny utrustning för förskolan (klättervägg, sandlådor, vattenlek m.m.). Vi i föreningen har fått en ny del med ett trädäck, där vi kan grilla och mysa. Vi ser redan en betydligt ökad användning av gården av de boende, vilket är kul. Under de närmaste veckorna kommer vi att handla in möbler, grillar, belysning etc. till vårt däck. En arborist är kontaktad för att se över träd och stammar (vilka inte har beskurits på flera år). Till våren kommer vi också att plantera mer blommor och buskar.

Ventilationskontrollen

De lägenheter som inte är åtgärdade har kontaktats för att de nödvändiga arbetena ska genomföras. Alla som får sina lägenheter åtgärdade för diverse brister kommer att kunna betala det via avgiften under några månader. De lägenheter som berörs är framförallt de som renoverats och där  ventilationskanaler samt don flyttats och fel saker har monterats. För att vi ska vara laglydiga krävs att dessa åtgärdas. När detta är gjort får vi en fungerande ventilation för alla lägenheter.

Vindsprojektet

Utbyggnad av vinden har inte under våren / sommaren varit ett prioriterat projekt. Därför har inga ytterligare konkreta planer utvecklats. Vad händer nu? Styrelsen kommer att arbeta fram en plan för hur projektet ska genomföras, och löpande informera medlemmarna på denna hemsida. Vi kommer t. ex. att ta in ett antal ytterligare värderingar, samt göra en ordentlig konsekvensanalys. För att allt ska bli rätt och gå riktigt till kommer vi att använda stöd från vår förvaltare SBC.

Intresset för att köpa nya (inåtgående) balkongdörrar

Ett antal medlemmar har indikerat intresse att köpa nya balkongdörrar. Styrelsen kan samordna en upphandling, som kommer att ge ett lägre styckpris. De som är intresserade bör vända sig till någon i styrelsen senast den 15/9.

Det ekonomiska läget (omvärlden och föreningens)

Vi har en situation i omvärlden där det dagligen skrivs i tidningarna att ”räntorna är på väg upp”. Dock är fortfarande styrelsens syn att gapet mellan rörliga och fasta räntor är för högt för att motivera ytterligare bundna lån. Vi anser att det bästa är att behålla de rörliga lånen rörliga, och att spara en del av våra likvida medel för att ha flexibilitet om kommande räntehöjningar blir extrema (vilket inte är troligt, som vi ser det nu).

Framsidan (mot Karlbergsvägen)

Ett tält kommer att uppföras för barnvagnar på gräsmattan framför förskolans huvudentré.

I vårt nya kontrakt som börjar gälla from 1 oktober kommer förskolans barnvagnar inte att

få finnas inne i fastigheten och hissarna skall heller inte användas.

Vi kommer att byta kod på vår entre´dörr för att underlätta den förändringen. Detta med förskolans goda minne.

Ytterligare planer gällande förnyelse av gården på framsidan samt vad vi föreslår att göra, kommer att ställas ut i tvättstugan. Styrelsens idé är att detta projekt genomförs under våren 2011. Vi inbjuder medlemmarna att tycka till och komma med idéer för att säkerställa att det blir en lösning som så många som möjligt vill ha. Detta kommer att bli det stora lyftet för värdet på vår gemensamma fastighet. En inbjudande framsida är A och O för att omgivningen ska säga: ”där vill jag bo”!

Grovsoprummet

Det är återkommande problem med bristande disciplin i vad som slängs i soprummet. Trots information och tidigare information fortsätter detta. Senast denna vecka står det en skänk mitt på golvet, stora glasskivor ligger slängda på golvet och sopkärlen är överfulla.

Hur ska vi lösa detta? Vad tycker ni medlemmar? Ska soprummet stängas? Om inte, hur föreslår ni att vi sköter det? Det kostar både extra pengar och energi att hantera som det är i nuläget.

Tvättstugan

Detta har inte varit en prioriterad fråga för styrelsen. Vi tänker ta tag i frågan i höst, och vi undrar vilka idéer / åsikter det finns hos medlemmarna.

Ska vi ha en tvättstuga?

Om ja: hur ska den se ut? Det finns till exempel nya moderna lösningar där skötsel av tvättstuga ingår och som vi kan upphandla, vilket ger en snyggare, bättre och billigare utrustning.

Om nej: vad kan utrymmet användas till istället? En möjlighet är att diskutera med förskolan om uthyrning. En annan verksamhet skulle kanske  vara intresserad !? Gemensamhetslokal för fester och middagar? Etc…

Det finns så klart ett mellanting: att vi optimerar (dvs minskar) utrymmet för tvättstugan och använder resten till något annat.

Installation av kameror

Det har funnits ett flertal indikationer på försök till inbrott i garaget. Vi har dessutom problemet med grovsoprummet, se ovan. För att undvika problem i framtiden har styrelsen beslutat att inköpa ett par enkla och billiga kameror för montering i området runt garageinfarten och grovsoprummet.

Skyltning på dörrarna i trappuppgången

Just nu är det ingen enhetlig standard på dessa skyltar. Vi har olika dörrar, så att få en enhetlig text i brevinkasten går inte. Vårt bästa förslag just nu är att montera separata mässingsskyltar på dörrarna. Tycker medlemmarna att det är en bra idé, eller finns det andra alternativ?

Höstfest och invigning av innegården

Vi planerar att ha en fest för att inviga vår fina gård. Då kommer vi också att bjuda in representanter från stadsdelsförvaltningen. Mer information om tidpunkt kommer.