BRF Kastanjen Karlberg | BRANDVARNARE ETT MÅSTE I VARJE LÄGENHET
21919
single,single-post,postid-21919,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
bv

BRANDVARNARE ETT MÅSTE I VARJE LÄGENHET

Systematiskt brandskyddsarbete i Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg

Enligt lag har vi medlemmar i bostadsrättsföreningen samt våra hyresesgäster tillsammans ansvaret för brandskyddet i vår byggnad. För att det ska bli mer tydligt vem som svarar för vad är det viktigt att alla läser igenom denna information. Vidare har föreningen en brandskyddspolicy som säger att;

”Alla som bor eller arbetar i byggnaden ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen ska hållas intakt. Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Föreningen svarar för att hyresgästerna förses med brandvarnare och bostadsrättsinnehavarna svarar själva för detta. Vidare svarar de boende för att det finns fungerande batterier i dessa”.

 

BRANDSKYDDSINSTALLATIONER:

Brandvarnare- ett måste
I varje bostad ska det finnas minst en fungerande brandvarnare. En brandvarnare täcker ca 60 kvm, är lägenheten större så behöver fler brandvarnare installeras. Föreningen svarar för installation av brandvarnare hos hyresgästerna medan bostadsrättsinnehavare själva svarar för installationen i de egna lägenheterna. Samtliga lägenhetsinnehavare svarar för att regelbundet prova att brandvarnarna fungerar samt byta batterier vid behov.

Släckutrustning
Vi rekommenderar er att ha släckutrustning hemma såsom brandfilt och brandsläckare (minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC).
Tvättstugan på bottenplan är utrustad med pulversläckare som ska användas vid eventuell brand.
Utrymningsskyltar och nödbelysning
Källaren och garaget är utrustade med utrymningsskyltar. Vänligen se till att hålla alla utrymningsdörrar stängda för att förhindra att eventuell brand sprider sig.

 

BRANDSKYDDSREGLER I BYGGNADEN

Utrymningsvägar:
Eftersom trapphuset är en utrymningsväg är det förbjudet att förvara brännbart material såsom barnvagnar, kartonger eller dylikt där. Observera att du inte heller får ha dörrmattor utanför din lägenhetsdörr. Det är inte heller tillåtet att förvara sådant som kan hindra en eventuell utrymning såsom cyklar, rollatorer etc.

Brandfarliga varor:
Du får endast förvara brandfarliga och explosiva varor på angivet sätt och i angivna mängder:
Varje lägenhet Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Ej inglasad balkong Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind.
Garage i bottenplan Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller vätska.
Källarförråd Ingen förvaring får ske. (Inklusive fyrverkerier).

Grillning:
I denna förening är det ej tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen. Om dina grannar godkänner är el- och induktionsgrill ok. Använd gärna grillplatsen på innegården som du bokar på listan utanför tvättstugan.

Rökning:
Vi har som mål att göra detta hus rökfritt eftersom det vistas många barn här. Det är ej tillåtet att röka på de allmänna utrymmena i byggnaden och vi ber er att använda era balkonger istället för att röka inomhus så att röken inte sprider sig i ventilationssystemet. Vänligen fimpa inte på framsidan av huset eller på gården!
Förvaring av moped/motorcykel i förråden
Det är ej tillåtet att förvara mopeder/motorcyklar i någon av våra förråd eller cykelrum då de inte är avskilda från byggnaden i övrigt, inte har egen ingång från det fria och utrymmen inte är ventilerade direkt i det fria.

Förvaring i garaget:
I garaget får ingen brandfarlig vätska förvaras förutom bilens reservdunk. Vidare får du endast förvara sådant som direkt tillhör bilen såsom en uppsättning däck. Observera att all annan förvaring är förbjuden och hänvisas till förråden (observera reglerna för brandfarlig vätska, se ovan tabell).

Bra att tänka på:
– Släck ljusen
– Se till att TV:n står luftigt
– Dra ut kontakter (inkl. mobiltelefonladdare etc.) när de inte används
– Använd disk- och tvättmaskiner samt torktumlare när du är hemma och vaken
– Ha koll på din spis! (Håll den fri från brännbart material, gör rent fläkten och glöm inga kastruller)
– Håll dina barn borta från tändstickor och tändare
– Rök ALDRIG i sängen
– Håll allt brännbart borta från glödlampor och spotlights
– Se över dina elsladdar så att de är hela och inte kläms

 

VID BRAND

RÄDDA- VARNA- LARMA- SLÄCK

Brand i kläder
Få ner personen på golvet. Släck elden genom att lägga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Obs! Använd inte fleece då det är gjort på konstfibrer och därför tar eld.

Brand i kastrull
Flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV
Dra ut kontakten och släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla vatten.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare: ryck ut sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Ta dig ut! Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i huset
Stanna i lägenheten! En lägenhetsdörr står normalt emot brand i ca 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och skrik ut genom fönstret eller balkongen.

Vänligen rapportera omedelbart till styrelsen om felaktiga branddörrar, blockerade utrymningsvägar, belysning vid utrymningsskyltar som inte fungerar eller om någonting förvaras olämpligt ur brandsynpunkt.

No Comments

Post a Comment